Tiek verslui, tiek privatiems
Visos gerbūvio ir statybos paslaugos
Užsakyti paslaugas

Paslaugos

Greitai ir kokybiškai

Statybos darbai

Lauko apšvietimas
Žolės laistymo sistemos
Įvairūs lauko indžineriniai tinklai
Vandens telkinių kasimas ir formavimas
Kelių, takelių, įvairių aikštelių, parkų įrengimas

Aplinkos tvarkymas

Vejos  įrengimas  bei  priežiūra
Žolės  pjovimas,  aeravimas
Sklypų  reljefo  keitimas
Šlaitų suformavimas
Trinkelių klojimas

Valdymas ir tech. priežiūra

Statybos darbų, medžiagų, lėšų
projektavimo, tiekimo ir įsisavinimo
visapusiška stebėsena, vykdymas ir kontrolė
Kokybės ir kiekių tikrinimas, auditas bei kontrolė
Kitų statybos techninės priežiūros pareigų vykdymas